ThétaHealing

Cesta ke zdraví, štěstí, hojnosti a novým dimenzím lásky.

Meditační proces, při čemž dochází k léčení a uzdravení na úrovni těla i duše.
Jemná a účinná kvantová metoda, jak najít a rozpustit destruktivní a nepotřebné programy a nahradit je novými a tvořivými, které přinesou do života zdraví, obnovení životní energie, radost a lehkost.
Krásná cesta a způsob, jak otevírat lidské srdce nekonečné a bezpodmínečné lásce k sobě i k druhým.
Způsob, jak zjemňovat a rozšiřovat svoje vnímání a vědomí, kterým se zvyšují vibrace LÁSKY, kterou tady na Zemi potřebujeme úplně všichni.

Trápí vás někdy tyto myšlenky?

O lásku musím stále bojovat.

Život je makačka.

Chci aby mě měli druzí rádi, musím plnit jejich očekávání.

Ať dělám, co dělám, stejně mě nikdo neocení.

I když se ve vztahu tolik snažím a obětuji, stejně mě partner nakonec opustí.

Všichni mají vztah a rodinu, jen já ne.

Musím se stále snažit, abych měl/a výsledky.

Nestojím za nic.

Utrpením a težkostmi se učím.

Čím více trpím, tím více se přibližuji Bohu.

Ať udělám, co udělám, stejně se mi to nepovede.

Jen když se rozčílím, ostatní mě berou vážně.

Mám pořád smůlu.

Všichni ostatní jsou zdraví, jen já ne.

Musím pořád pracovat.

Když se něco hroutí, tak všechno.

Svět spěje k naprostému zničení.

Tyto programy můžeme díky Thétě rozpustit. 

Jsou to programy, které máte často v sobě hluboce nastaveny a které ovlivňují váš každodenní život a rozhodování.
Mnoho programů probíhá ve vědomé úrovni – to znamená, že si je uvědomujete a víte o nich – i když si to neradi přiznáváte. 
A mnoho z nich je na nevědomé úrovni – myslíte si, že už TO máte dávno vyřešené, vyčištěné, ale při sezení se ukáže, že stále ještě ne, že je třeba ještě některé programy vyčistit do větší hloubky.

Chtěli byste se ve svém životě... 

Spojit se svojí vnitřní tvořivostí a najít své štěstí a radost ze života?
Najít své místo tady na Světě a rozpomenout si na bezpodmínečnou Lásku Domova, ze které jsme sem na Zem přišli?
Najít svůj smysl života?
Rozpomenout si na to, kdo jste a objevit vaše talenty a skryté poklady?
Navrátit energie a zdraví na všech úrovních vašeho života?

Ráda vás provedu procesem odložení nepotřebných programů a nahrazením novými a tvořivými programy.

Na jaké otázky vám může Théta odpovědět?

Kdo jsem?

Jaké je moje místo tady na Zemi?

Jak být šťastný?

Jak se uzdravit?

Jak poznat svoje dary a talenty?

Jak udělat změny ve svém životě tak, abych byl/ašťastná/ý a přitom nikomu neubližoval/a?

Jak mít hojnost ve svém životě?

Jak se konečně začít radovat a smát?

Jak se mít konečně rád/a?

Co je to láska?

Jaká je ta láska, která nebolí?

Jak se budete po setkání s Thétou cítit?

Probuzeně – jako byste se probudili z hlubokého spánku.
Plni radosti a lásky.
Nadšeně, že jste objevili nové možnosti ve svém životě.
Sebevědomě a plni energie.
S nadhledem – uvidíte a pochopíte, jaké je vaše životní poslání a náplň.
Odhodlaně – dokážete provést změny ve vašem životě. Možná začnete konečně podnikat.
Zamilovaně – do sebe, do života.
Svobodně a plni lásky k sobě i druhým..
Obohaceně - začnete více prožívat své ženství/mužství a radovat se z něj.

Ráda vás provedu procesem odložení nepotřebných programů

a nahrazením novými a tvořivými programy.

S radostí vás nechám propojit s láskou, kterou v sobě nosíte. 

Co pro mě znamená Thétahealing?

Způsob, jak využívat ZDROJOVOU ENERGII.

Způsob, jak ji "uchopit" a používat v běžném reálném životě pro sebe i pro druhé.

 

DAR - považuji tuto metodu za dar přímo ze Zdroje, od Stvořitele.
Kvantové léčení, které je známo již více než tisíce let - jako ČAS sám.
„Jednu z nejsilnějších technik energetického léčení“ – jak sama říká autorka metodiky této metody Vianna Stibal.
Hluboké pochopení souvislostí a uzdravování.

Objevte cestu, jak poznat nové dimenze lásky.

Jak prožívat Ráj a Nebe již tady na Zemi. 

Co se pro mě změnilo po setkání s Thétou?

Prakticky všechno – pohled na život jako takový, každodenní žití, prožívání lásky a vztahy s druhými lidmi. Cítím se zdravější - a nejen já a můj muž, ale i naše dcery. Zmizely mi deprese, které jsem měla několik let a nic mi na ně nepomáhalo. Setkáním s „Thétou“ bylo pro mě osudové – konečně jsem našla důležitou puzzli do svého Životního Příběhu - ke svému životnímu poslání.
Přistup k energii, se kterou jsem dnes vědomě v kontaktu a jejíž součástí jsou všechny mé životní zkušenost a moje vnitřní práce sama se sebou. Zjistila jsem, že energie, která teče skrze mě a na kterou jsem napojena, je léčivá. Dokonce i skrze slova, běžnou řeč, kdy se nepotřebuji druhých fyzicky dotýkat, aby se mohli uzdravovat. Ve chvíli, když jsem si toto uvědomila, začali sami přicházet první klienti.
Používání kyvadla, které mě při práci uzemňuje a zároveň propojuje s energiemi, se kterými zacházím.
Vědomí, že léčení může probíhat kdykoliv a s kýmkoliv, i neplánovaně, třeba i při běžných záležitostech jako je nakupování a kontakt s prodavačkou. Jde o to si dovolovat jít cestou lásky a nechat lásku, aby mohla plynout.

Co mi Théta přinesla?

Propojila mě s mým životním posláním. Otevřela mi další možnosti, jak používat energii, se kterou pracuji. Uzdravuje mě na těle i na duši. Přináší mi radost, naplnění a nové dimenze lásky a přijetí. Ukazuje mi cestu, jak jít dále a ještě blíže k sobě a jak pomáhat druhým.

Díky „Thétě“ jsem konečně vědomě začala používat to, s čím jsem se narodila a co je můj dar.

Jak vnímám lásku? 

Vnímám nové dimenze lásky, kdy se svět zmenšuje a zvětšuje zároveň. To, co platilo a fungovalo ještě nedávno, často již neplatí. Padají masky a mění se společenské struktury, ve kterých žijeme. Cítím, že jsme všichni spojeni a propojeni a že jsme vlastně všichni příbuzní. Je čas se vydat cestou lásky, spolupráce, odpuštění a soucitu k sobě i druhým. Kdo, kdy a za jakých okolností se potká, se neděje náhodně. V každém setkání je požehnání.

Díky Thétě můžete žít zázraky každý den a vědomě spolutvořit svůj život – každou minutou – každou myšlenkou.

Proč zrovna já?

Mám dar pracovat s jemněhmotnou energií. Umím být v lásce, v pochopení a mám dar slova. Díky těmto schopnostem může skrze mě vše potřebné protékat k druhým lidem, také ke zvířatům a květinám. V bezpečném prostředí tak mohu s klientem přirozeně otevřít 13. komnatu, najít souvislosti a vše s důvěrou opečovat a uzdravit.
Miluji moře a vše s ním spojené. Také procházky v českém lese. Energii a radost mi dává tančení, ruční práce jako šití a tvoření nejrůznějších dekorací a šperků. Cítím se šťastná v uvolněné, veselé a otevřené komunikaci s lidmi. Mám ráda dětské dovádění a jakoukoli příležitost se od srdce zasmát. Naplňuje mě vyprávění a sdílení lidských příběhů. Takto čerpám svou energii.

V čem bude můj přístup výjimečný?

Budu o vás mít přirozený a upřímný zájem. Můj přístup bude soucitný. Na vaší cestě vás podpořím a propojím s vnímáním božského načasování. Zprostředkuji vám pochopení, že vaše cesta nemusí být cestou dlouhého utrpení plné bolesti. Cílem je najít a rozpustit destruktivní programy a nahradit je novými tvořivými, které vám přinesou do života zdraví, obnovení životní energie, radost a lehkost. Abyste uvěřili, že již tady na Zemi můžete prožívat RÁJ a NEBE. Pomůžu Vám uvěřit, že naší hlavní životní náplní je milovat a smát se. A na celý tento proces nebudete sami. Pomohu vám změnit život, pokud o to stojíte.

Pomáhám lidem měnit život ...

Jsem pozorovatelem celého procesu. Léčení a uzdravení bude probíhat mezi vámi a Stvořitelem. Je důležité, abyste byli ve spojení se svými talenty a skutečně je žili. Každý máte své talenty. Jen je objevit a mít odvahu je žít. Je osobní štěstí každého z nás žít v bezpodmínečné lásce sami k sobě a být k sobě pravdiví. Není podstatné, co si o vás myslí a řeknou ostatní. Důležité je, co si o sobě myslíte vy sami, jak máte rádi sami sebe bez podmínek.

Jaká bude vaše cesta ke změně?

Je důležité objevit, kdo skutečně jste a kdo ve vás doopravdy bydlí. Je to cesta poznání. Pro někoho je kratší, pro někoho delší. Je důležité dopřát si čas na vše, co vám dělá dobře a postavit sebe konečně na první místo bez pocitu viny. Sebepřijetím se otevřete sami sobě. Je to projev vaší sebelásky sami k sobě. Pak vám budou do života přicházet lidé, kteří vám lásku také projeví.
Je krásné se otevřít lásce, aby vámi mohla protékat. Láska je mocná a léčivá. Jsem toho svědkem každý den - sama to žiji.
Vše bude záležet také hodně na vás. Je naplňující sledovat, jak se díky lásce také čistí prostor a jak se láska dokáže rychle rozprostřít mezi ostatní lidi. Otevření srdce je nádherný proces a prožitek jednou provždy.

Jaká změna nastane?

Konečně poznáte život bez věčného posuzování a souzení. Dokážete přijímat, že se nic neděje náhodně a vše se děje s vyšším záměrem.
Poznáte absolutní důvěru, že vesmír vás posílá přesně tam, kde máte být.

Budete milovat a smát se bude snadné.

Váš život se naplní důvěrou, že vše je v pořádku, včetně lidí, kteří vám vstupují do života.

Najdete klid v duši.

Objevíte svoji vnitřní sílu.

Ostatní to i beze slov pocítí a přirozeně to přijmou.

láskou, vděčností a radostí

Andrea Viola

 

Chcete se rozloučit s programy, které vás omezují?

Chcete se zbavit potíží na těle a na duši?

Napište mi, domluvíme se na termínu setkání. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Andrea Viola Sluková

email:

viola@andreaslukova.cz

Telefon

(+420) 602 232 436